VASTGOED – Brussel en Vlaanderen ontwikkelen nieuwe stadswijk op oude Navo-site

Wie van de luchthaven in Zaventem naar Brussel rijdt, ziet rechts het nieuwe groots opgezette Navo-hoofdkwartier. Maar daartegenover ligt de oude Navo-site. Op 10 hectare daarvan komt er een nieuw hoofdkwartier van het Belgisch leger, een investering van 150 miljoen euro. 90 hectare echter wordt herontwikkeld tot een nieuwe stadswijk voor 3.000 inwoners. En dat gebeurt in primeur voor het eerst door Brussel en Vlaanderen samen. Op het Brussels grondgebied komt er een Europese school, de vijfde al in de hoofdstad, en een bedrijventerrein. Vlaanderen plant onder meer de aanleg van 20 hectare bos. Het project wordt nu aangevangen maar de oplevering er van zal nog ettelijke jaren duren.

Verder lezen…


VASTGOED – Verkoop grootste Belgische kantoortoren wordt in de steigers gezet

De Londense vastgoedmakelaar The Valesco Group heeft het Belgische vastgoedvehikel Finance Tower Belgium opgericht. Dat zal worden gebruikt om de aankoop te regelen van de Brusselse Financietoren, de aanpalende Door Building en een deel van de parking in het Rijksadministratief Centrum in de Pachecolaan. Koper is een consortium van Koreaanse investeerders dat werkt onder de naam Meritz Securities Co. De prijs voor het complex bedraagt 1,3 miljard euro. Verkoper is de Nederlandse vastgoedinvesteerder Frank Zweegers en zijn groep Breevast. Die laatste vecht alsnog een fiscaal robbertje uit met de Belgische belastingdiensten. Het parket van Dendermonde werkt ondertussen nog steeds een dossier af inzake van vermeende corruptie door Zweegers. Met zijn 36 verdiepingen en in totaal 190.000 m² kantoorruimte is de Financietoren nog steeds het grootste kantoorgebouw van België.

Verder lezen…


NIEUW – Balta haalt 269 miljoen euro op bij dochter

De beursgenoteerde Balta Group, Europees marktleider in textiel vloerbekleding en met hoofdzetel in het West-Vlaamse Sint-Baafs-Vijve, verschuift 269,9 miljoen euro binnen haar groepsrekeningen. Dat geld is afkomstig van haar dochter Balta dat een kapitaalvermindering doorvoert. Het kapitaal van Balta daalt daardoor van 382 naar 112 miljoen euro. Dochter Balta zuivert ook 68 miljoen euro overgedragen verlies weg door afname van uitgiftepremies. Balta Group kampt al enige tijd met perceptieproblemen waarbij de Brexit met het Verenigd Koninkrijk als een belangrijke klant een niet onbelangrijke rol speelt. Bij het bedrijf benadrukt men dat de huidige operatie gaat om een interne herschikking van middelen zonder operationele impact. Het is een soort opkuis van de historische cijfers.

Verder lezen…


NIEUW – Pietercil Delby’s gewaardeerd op 40 miljoen euro

Michel De Brauwer, voorzitter van Pietercil Delby’s.

De families De Brauwer en Van Waeyenberge hebben hun foodbroker Pietercil Delby’s ondergebracht in de nieuwe holding Pietercil Group. Het bedrijf wordt daarbij gewaardeerd op 40 miljoen euro. Pietercil vertaalt als foodbroker de globale marketingstrategie van voedingsmerken naar de lokale markten. Het bedrijf onderhoudt nauwe banden met alle grote distributiekanalen. Het beheert daarbij alle informatie rond klanten, handelsvoorwaarden, producten, prijszettingen en kortingen.

Verder lezen…


Puratos wil tarwe kweken op Mars

De bakkerij toeleverancier Puratos, in handen van de families Van Belle en Demanet, gaat proefondervindelijk onderzoeken of er tarwe kan worden geteeld op Mars. Volgend jaar in januari worden er in Groot-Bijgaarden vier containers geplaatst waarin wordt gepoogd zo zuinig mogelijk tarwe te kweken. De tarwe op Mars moet geteeld worden met amper 5 procent van de hoeveelheid water die nodig is op aarde. Ook met bemesting moet extra zuinig worden omgegaan. Het volledig experiment kost 6,5 miljoen euro. En opmerkelijk, Puratos heeft daarvoor externe financiering gevonden. 4,5 miljoen komt van de Vlaamse overheid. De rest is bijgedragen door de UGent, de Universiteit Antwerpen en de Belgische bedrijven Magics Instruments en Urban Crops. Die laatste teelt al jaren groenten en fruit in loodsen en containers en ontwikkelde de containers voor Puratos.

Verder lezen…


De Koninklijke Schenking ontbloot

Het Kasteel Hertoginnedal, op de grens van Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe, is verhuurd door de Schenking aan de Regie der Gebouwen voor een periode van 18 jaar. De jaarlijkse huurprijs bedraagt 100.000 euro. Hertoginnendal staat ter beschikking van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD Buitenlandse Zaken. Buitenlandse staats- en regeringshoofden kunnen er logeren, en er worden ook conferenties, vergaderingen en recepties georganiseerd door de regering. Wanneer het kasteel niet bezet is, kan het ook gehuurd worden door derden, op basis van een tariefschema tussen 1045 en 3765 euro, variërend naar gelang het aantal deelnemers en het volume van de gehuurde ruimte. Hoewel ze het kasteel huurt, heeft de Regie der Gebouwen in 2018-2019 het buitenschrijnwerk van Hertoginnedal zelf laten restaureren. Kostprijs: 637.000 euro.

5.000 hectare bossen, 1650 hectare landbouwgrond, 8 parken en 77 gebouwen. Daaronder 2 serres, 2 villa’s, 2 kapellen, 3 kantoorgebouwen, 4 museumgebouwen, minstens 9 kastelen, 9 andere panden (waaronder een filmzaal, een rusthuis en een voormalig treinstation), 13 hoeves en 29 woonhuizen. Tenslotte is er ook nog sportinfrastructuur, waaronder drie golfterreinen, twee boogschietterreinen en een tenniscomplex. Dat is zowat de inventaris van de Koninklijke Schenking. Deze merkwaardige uitloper van de erfenis van koning Leopold II bleef tot op vandaag een goed bewaard geheim. Nu werd dit dossier opengebroken. Opmerkelijk is dat de Schenking zelf geen waarde kan kleven op haar volledig patrimonium. Ook opmerkelijk is dat een aantal kosten voor onderhoud van gebouwen waar de koninklijke familie woont, worden afgewenteld op de belastingbetaler. Iets wat de Schenking zelf ontkent.

Verder lezen…


NIEUW – Nationaal Orkest van België gaat financieel schuilen onder de tax shelter

Het Nationaal Orkest van België heeft een dochtervennootschap opgericht die luistert naar de naam “National Orchestra Productions”. Het doel van die vennootschap is onder meer “het zoeken naar financieringsbronnen voor live-performanceprojecten; de administratieve ondersteuning van financieringsdossiers; de promotie en implementatie van het tax shelter-mechanisme toegepast op de podiumkunsten en de optimalisatie ervan voor alle producenten die actief zijn in de podiumkunsten”. Meteen kan het Nationaal Orkest nu zoeken naar sponsors die hun financiële inbreng gedeeltelijk kunnen recupereren via belastingvoordelen. Eerder nam de Koninklijke Muntschouwburg een gelijkaardige beslissing. In tegenstelling tot de filmsector en de culturele sector bleven de federale culturele instellingen lang buiten het systeem van de tax shelter staan.

Verder lezen…


NIEUW – Beurcrash ASIT Biotec kost Rodolphe de Spoelberch 8 miljoen euro

Het Luikse bedrijf ASIT Biotec werkt al enkele jaren aan de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen hooikoorts. De voorbije maanden werd het product uitgetest op 650 patiënten. Daarbij bleek een werkbaarheidsgraad van 7,4 % terwijl er minstens 20 % nodig was om het product verder te ontwikkelen. “Teleurstellend” zegt de CEO van het bedrijf. Dat moet ook Rodolphe de Spoelberch hebben gedacht. Met 8,6 % is hij de grootste private aandeelhouder van het bedrijf dat in mei 2016 naar de beurs trok. Beleggers reageerden ontgoocheld en stuurden het aandeel op één dag 84 % lager. Op basis van de waarde bij de beursintroductie verliest de Spoelberch, een telg verwant met de tweede rijkste familie van het land, 8 miljoen euro. Groter nog is het verlies voor de federale, Brusselse en Waalse overheidfinanciers. Zij verliezen globaal bijna 20 miljoen euro. De meeste waarnemers gaan er vanuit dat het verhaal voor ASIT Biotech nu zo goed als afgelopen is.

Verder lezen…


NIEUW – Paul Gheysens stapt in kapitaal Smartfin II

Paul Gheysens met zijn twee zonen.

De West-Vlaamse projectontwikkelaar Paul Gheysens, gekend van zijn bedrijf Ghelamco, is één van de 135 partijen die zijn betrokken bij de oprichting van het durfkapitaalfonds Smartfin Capital II. Dat fonds, mee geïnsipreerd door Jürgen Ingels, gaat van start met 200 miljoen euro. Ingels werd in de zomer van 2017 bestuurder bij Ghelamco dat volledig in handen is van Gheysens. Bij de oprichters van Smartfin II zijn er voornamelijk vermogende families betrokken. Daarbij onder meer het echtpaar Gino De Raedt en Frederica Verheyden die we met hun holding Straco ook terugvinden in tal van andere investeringsprojecten. Ook het “oud kapitaal” is vertegenwoordigd en wel met Marc-Eric Janssen, telg uit de gelijknamige Brusselse familie onder meer traditionele aandeelhouders van UCB en Solvay. Er is ook een stuk “exotisch kapitaal” aanwezig.

Verder lezen…


MEDIA – Journalisten van L’Avenir willen één miljoen euro kapitaal verzamelen

De journalisten en het personeel van de Franstalige regionale krantengroep L’Avenir willen één miljoen euro kapitaal ophalen. Ze willen aandeelhouder worden van hun bedrijf wanneer dat in de lente van volgend jaar te koop wordt aangeboden. De werknemers van L’Avenir richten zich zowel naar private investeerders als naar lezers. Het mediabedrijf kwam in zwaar water terecht wanneer haar eigenaar, de Luikse intercommunale Enodia, het vroegere Publifin, in een storm belandde van corruptie en financiële zelfbediening. Met hun financiële inbreng wil het personeel wegen op de toekomstige strategische beslissingen van het bedrijf. “Ons gewicht binnen het toekomstige aandeelhouderschap hangt af van hoeveel geld we nu kunnen ophalen.” zo zegt Jean-Christophe Herminaire, mede-oprichter van de coöperatieve.

Verder lezen…